Organi kluba

 

 

Upravni odbor:
Predsednik:         Vincenc Butala
Tajnik:                Vojko Pirjevec
Blagajnik:            Dušan Sešek
Član:                   Marijan Kosi
Član:                   Vojko Anzeljc

Član:                   Roman Marinšek

 

Nadzorni odbor:
Predsednik:         Pavel Andrejašič
Član:                  Anton Vidmar
Član:                  Andrej Plausteiner

 

Disciplinska komisija:
Predsednik:         Bojan Suvorov
Član:                  Rajko Jerič
Član:                  Niko Lipovž